JavaScript

Med javascript kan man skapa interaktiva lösningar på webbsidor vilket inte möjligt med HTML. Javascript är ett programspråk som är gjort för att samverka med HTML. Därför är kunskap i HTML en förutsättning för att gå vidare med Javascript. Det är också viktigt att skilja på Java och Javascript. Det förra är ett oberoende programspråk medan det senare inte fungerar utanför webbens gränssnitt.

Ännu bättre resultat får man man med DHTML. Detta språk är en blandning av HTML, Javascript, CSS och DOM (Document Object Model). CSS, eller Stylesheet är formatinstruktioner som anges mellan <HEAD> och </HEAD> i HTML-koden och DOM är den standard som gör att CSS och Javascript kan samverka. Bra exempel på vad man kan göra med DHTML är de avancerade menysystem som finns på DHTML Central

Här finns ett egenutvecklat script för att göra en html-fil som innehåller flera sidor. Det fungerar som det var i en frame, men allt textinnehåll och alla knappar ligger i en och samma fil. Filen finns här, och koden ser du här.

Gratis Javascript finns på JavaScript Source . Här kan färdig kod kopieras, studeras eller klistras in i koden i din färdiga HTML-mall.